Obama care, ny vinkel – bered dig på att himla med ögonen

Så i Sverige betalar vi ju skatt. Alla som tjänar pengar betalar skatt. Unga och gamla. En viss del av de pengarna går till sjukvård. Alla betalar till sjukvården. Det innebär att de som inte behöver så mycket sjukvård, de unga, är med och betalar de äldres, de som behöver mer sjukvård. Det är inte så komplicerat.

Här är det ju inte så. Här har det länge varit så att alla betalar sin egen sjukvård. Skulle man kunna förenkla det. Sanningen är den att de unga inget betalar för det har inte råd med försäkring. Det är väldigt många av de något äldre, de i min ålder,  som inte heller har råd med försäkring och det blir väldigt dyrt för hela systemet.

Så nu, den första oktober, blir det lag på alla ska ha en sjukförsäkring. Man har räknat ut att det kommer att bli billigare för alla. Men det finns många som är emot det. Många republikaner som menar att det är emot grundlagen att tvinga någon att ha försäkring (nej, sa högsta domstolen – det är faktiskt lagligt att tvinga alla amerikaner att ha försäkring) och att man inte längre kommer att ha full kontroll över sin sjukvård. Det finns mycket man kan säga om det (alla privata försäkringsbolag är med i reformen, så valfrihet finns det fortfarande mycket av), och mycket har sagts. Och sägs. Här dagens axplock.

Så dumt.

För första gången någonsin kommer unga att ha råd att  ha en försäkring, som gör att de kan få sjukvård, få preventivmedel, och det skulle vara dåligt? Varför igen? Nej, de får välja läkare. Och försäkring. De får gratis hälsoundersökning en gång om året. Vad är dåligt? Igen? Säg igen? Att det är ”affordable”? Att de kommer att ha råd?

Så dumt.

Ps. Om du inte hittar videon i texten, så betyder det att jag inte lyckats med det tekniska. Då klickar du här:

http://www.youtube.com/watch?v=R7cRsfW0Jv8

Kommentera